Béke!

2022.02.25
Béke!


BÉKE


Minden létezőre emberre és élőlényre!
Mind azokra, akik szították és akik hagyták azt, hogy ellentétek szövődjenek!
Mindenki szíve tudása szerint amint teheti teszi s tegye mondjon imát-fohászt mindazokért,
akik szenvedői lettek a mostani helyzetnek.
Azokért is, akik indítványozták, hogy ember- ember ellen soha se legyen s tegyen a vérontások
háborúk gyűlölködések megszüntetését kérve.
Az univerzum segítőitis kérve az isteni jelenlétben hozzanak meg békében egyetértésben együttműködésben olyan döntéseket, amik által békés megoldások születnek.
A vérontások megszűnjenek emberi életeket ne követeljenek!
Isteni jelenlétben békében szív - lélek - elme összehangolva legyen így hozva meg döntéseket téve meg lépéseket az emberiség javát szolgálóan minden térségben időben és szinten!

Ámen Áldás

Gyebrovszki Klára
Belső békénk megerősítve legyen, hogy segítve tudjunk lenni a békétleneken!