Hajnali ébredés!

2021.04.29
Hajnali ébredés! Hajnali ébredés!


Teremtő Istenem!
Legyen áldás és legyen áldott mindazon, amivel nap mint nap megajándékozol, akár tudás, bölcsesség, hit, szeretet, jóság, bizalom vagy maga az ÉLET.

Köszönöm a mindennapi ADOMÁNYOD minden formáját, köszönöm a leckéket, a tanításokat, a kapcsolatokat és létezésemnek minden formájához kapott segítséget.
Köszönöm, hogy képes vagyok elfogadni, élni a lehetőségekkel. Adni és kapni !!!

Hálás vagyok, hogy ÉLEK, hogy VELED, BENNED élek, hogy a Föld lakója, átalakítója VAGYOK!

Hálás vagyok azért minőségért, amit ISTENANYÁM-ISTENAPÁM
áldásával magamban hordozok.

Megengedem, hálával a szívemben, hogy kiteljesedjek Isteni minőségemben.
Köszönöm, hogy mutatod az utam. Rámutatsz, hogy hol van az ellenállásom, hogy hol van az elakadásom.

Tudom, hogy őrzöd minden rejtett titkomat -önmagam elől is-, képességemet, érzésemet, álmomat.

A megfelelő helyen, a megfelelő időben Szent Lelkem megmutatja azt az örömöt, békét, harmóniát, gazdagságot, amit teremteni tudok vele.Egységben azzal, aki vagyok.

Hála és köszönet a valóságomért, önvalóm minden hitéért, tudásáért, gazdagságáért.

Teremtő Istenem
Legyen áldás minden tettemen, cselekedetemen, gondolatomon, amit a jelen minőségemben teszek.Szolgálja mindez a LEGFELSŐBB JÓT, az ISTENI ÉNEM a VILÁG fejlődését, változását.

Valamennyiőnk mássága, fejlődése legyen ÁLDOTT!

Hála és köszönet, hogy minden napomat újra és újra értékelem, hagyom átformálódni önmagam, önvalóm, SZENTLELKEM útmutatásával.Így felismerem, hogy mivel ártottam.Képes vagyok megérteni, javítani, hogy az itt és a most VÁLTOZZAK!

FELOLDOM képzeletem határát, átadom a KULCSOT Isteni mivoltomnak, hogy megszűnjön bennem, valóságomban az ellenállás.

Isteni mivoltom, ősi tudásom, származásom visz az utamon, harmóniát teremtve önmagammal és a világgal!!!

(Hőgye Zsuzsanna)